+359 2 978 11 65 | +359 884 34 34 24 | София, ул. Поручик Н. Бончев 10 | Понеделник - Петък: 08:00-17:00 ч.
Обслужване на гаранционните автомобили - Директива на ЕС

Обслужване на гаранционните автомобили - Директива на ЕС

Обслужване на гаранционни автомобили - Директива на ЕС

Много хора в България са свикнали да им бъдат извивани ръцете за гаранционно обслужване на новия автомобил в посочен автосврвиз наричан за по-голяма тежест "оторизиран". Възниква въпроса можем ли да обслужим гаранционния автомобил в автосервиз различен от "оторизирания" за съответната марка и знаем ли си правата в случай, че откажат да признаят гаранцията.

Регламент 461/2010 на Европейската Комисия гласи, че след пълна инспекция и обслужване, търговската гаранция на Вашия автомобил ще се запази.

“……съгласно правилата на ЕС за конкуренцията, гаранцията на производителя на превозни средства не трябва да бъде обусловена от това работата по ремонта и поддръжката на моторното превозно средство, която не е покрита от гаранцията, да се извършва в рамките на мрежата от оторизирани сервизи на производителя. Аналогично, гаранционните условия не трябва да изискват използването на резервни части от марката на производителя по отношение на подмяната на части, която не е покрита от гаранцията. Тези два вида ограничения, които в останалата част на ЧЗВ са наречени съответно ограничения за поддръжка и за резервни части, е вероятно да доведат до споразумение между производителя на превозни средства и неговите оторизирани дилъри или ремонтни сервизи, което нарушава правилата за конкуренция на ЕС. Обосновката на този общ принцип е, че подобно поведение може да доведе до възпрепятстване на достъпа до пазара за независими сервизи или до закриване на алтернативни канали за производство и дистрибуция на резервни части, което в крайна сметка може да има влияние върху цената, която потребителите плащат за услугите по ремонтните дейности и поддръжката.”

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА АНТИТРЪСТОВИТЕ ПРАВИЛА НА ЕС В СЕКТОРА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - 27 Август 2012 г.

Сваляне на прикачените файлове:

Facebook Twitter Google+
(3 гласа)

Ремонт на дизелови горивни системи

Ремонт на горивни системи BOSCH Ремонт на горивна система Delphi Ремонт на горивна система DENSO Ремонт на горивна система Zexel Ремонт на горивна система Siemens | VDO | Continental

Онлайн формуляри

Диагностика на място удобно за клиента

Диагностика на място

Формуляр за ремонт

Формуляр за ремонт

Спирачни дискове и накладки

Спирачни дискове и накладки

Съединител смяна

Съединител смяна

Добавка за дизелово гориво LCA SDA 600

Добавка за дизел SDA 600

×

Log in