NN BOSCH Service

Бъдете крачка пред конкуренцията и инвестирайте в повишаване  квалификацията на Вашите служители!

Заявете участието си в курс за обучение “Диагностика и ремонт на Common Rail инжектори BOSCH, DELPHI и DENSO със стенд CRITS 600 и специализирани инструменти KDiesel”, който ще се проведе от 03.02.2014 до 07.02.2014 година в "НН Сервиз" ООД в град София, ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 10.

Публикувана в Новини
По повод изложението "АУТОТЕХ" на Международна изложба за транспорт и автосервизно оборудване  (Международен панаир Пловдив), бихме искали да Ви поканим на щанда на "НН Сервиз" намиращ се в палата 3, щанд: 3D3. По време на изложението може да видите стенд Remaned CRT 60 и KDiesel CRITS в действие, както и много екипировка за ремонт на Common Rail инжектори. По време на изложението ще имате възможност да се срещнете лично с г-н  Джузепе Монеа - собственик на KDiesel.
Публикувана в Промоции

Като сертифициран BOSCH Diesel Center,  "НН Сервиз" ООД  разполага с необходимaата сервизна техника, софтуер, обучен персонал и е упълномощен да разглежда гаранционни рекламации на Common Rail Injector CRI/CRIN влагани в леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Гаранционният срок на Common Rail Injector CRI/CRIN е 12 месеца и важи при представяне на фактура или фискален бон за направената покупка. Комън рейл инжекторите както и техните съставни елементи като разпръсквачи, клапани, игли и др. спадат към специфичните продукти, които се проверяват в Германия. До получаване на становище (признаване или отхвърляне на гаранционна рекламация може да отнеме от 45 до 60 дни.) трудът и подмяната на тези елементи е за сметка на клиента. При отхвърляне на гаранционната рекламация, клиентът получава писмено становище от BOSCH.

Ако клиентът пожелае връщане на дюзи или техни елементи с отхвърлена рекламация, транспортните разходи от Германия са за негова сметка!

Не се приема гаранционна претенция, когато дефектът се дължи на нарушени предписания за работа, обслужване или монтаж, неподходящо или нецелесъобразно приложение, неправилно третиране или естествено износване, както и предприети от трети лица въздействия. За дефект в материала или производствен дефект, възникнал на модифицирани от трета страна BOSCH- продукти (напр. преустройване от бензин на втечнен газ, тунинг за спортни цели), ние не поемаме принципно никаква гаранция, също и в рамките на гаранционния срок.
BOSCH

Условия за гаранционни рекламации на Common Rail Injector CRI/CRIN за леки и тежкотоварни автомобили

Дефекти 1

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Нагар по външната страна на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим

Симптоми

 • Нагар върху външната страна на инжектора

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • Дифтунгата не уплътнява
 • Неправилно затягане при монтаж

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Нагар по дюзата и деформирана дифтунга

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим

Симптоми

 • Нагар върху външната страна на инжектора
 • Деформация на уплътнителния пръстен от едната страна

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • Дифтунгата не уплътнява
 • Неправилно затягане при монтаж

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Нагар по дюзата и деформирана дифтунга

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим
Симптоми
 • Нагар върху външната страна на инжектора
 • Изтичане на газ

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • Дифтунгата не уплътнява

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Неправилно монтиране на инжектора. Дифтунгата не уплътнява

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим

Симптоми

 • Нагар върху външната страна на инжектора

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • Дифтунгата не уплътнява
 • Неправилно избрана дифтунга

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Едностранно изгаряне на и сплескване на дифтунгата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим

Симптоми

 • Изгаряне от една страна на медния пръстен (дифтунгата)
 • Сплескана подложна шайба (дифтунга)

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане или усукване)
 • Неправилен избор на уплътнителна подложна шайба

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 

Дефекти 2

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Нагар по върха на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Остатъчно изгаряне при което се отлага нагар по върха на дюзата

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Маслото във всмукателната система
 • Неподходящо масло
 • Биодизел

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди на разпръсквача. Нагар по върха на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощностНеравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди на разпръсквача
 • Прогаряне на отворите на разпръсквача
 • Образуване на нагар по разпъсквача на дюзата

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система
 • Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Прогаряне отворите на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Прогаряне на отворите на разпръсквача

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система
 • Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен връх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Разтопен връх на разпръсквача

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система
 • Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Разтопен връх на разпръсквача
 • Алуминиеви отлагания по дюзата (инжектора)

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 

Дефекти 3

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Разтопен връх на разпръсквача
 • Алуминиеви отлагания по дюзата (инжектора)

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Алуминиеви отлагания по върха на разпръсквача

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Алуминиеви отлагания по дюзата (инжектора)

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Алуминиеви отлагания по върха на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Алуминиеви отлагания по дюзата (инжектора)

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Нагар по разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Нагар по разпръсквача на инжектора
 • Синьо потъмняване на разпръсквача

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Намален диаметър на отворите на разпръсквача

Оплакване

 • Липса на мощност на автомобила

Симптоми

 • Намален диаметър на отворите на разпръсквача

Възможна причина

 • Неправилно почистване на инжектора (Механично, телена четка)

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 

Дефекти 4

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Неправилно почистване на инжектора. Следи от четка по тялото на разпръсквача и гайката

Оплакване

 • Липса на мощност на автомобила

Симптоми

 • Механични повреди на инжектора

Възможна причина

 • Неправилно почистване на инжектора. Следи от четка по тялото на разпръсквача и гайката

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Механични повреди на инжектора причинени от външни частици в горивната камера

Оплакване

 • Липса на мощност на автомобила

Симптоми

 • Механични повреди на инжектора

Възможна причина

 • Външни частици в горивната камера

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Запушени отвори на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Проблем при стартиране на автомобила

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Запушване на отворите на разпръсквача

Възможна причина

 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система
 • Неподходящо масло
 • Биодизел

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх, счупена игла на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Проблем при стартиране на автомобила

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Счупена игла на дюзата
 • Разтопена игла на във върха на разпръсквача

Възможна причина

 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система
 • Неподходящо масло
 • Биодизел

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Едностранно износване на иглата на разпръсквача

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • ултрафинни прахови частици в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 

Дефекти 5

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Едностранно износване на иглата на разпръсквача

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • ултрафинни прахови частици в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Едностранно износване на иглата на разпръсквача

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • ултрафинни прахови частици в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Едностранно износване на иглата на разпръсквача

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Едностранно износване на иглата на разпръсквача съчетано с деформация на уплътнителния пръстен от едната страна

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • ултрафинни прахови частици в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Надлъжно износване буталото на клапана

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Надлъжно износване на буталото на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Недостатъчна филтрация на горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Надлъжно износване буталото на клапана

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Надлъжно износване на буталото на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Недостатъчна филтрация на горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

Дефекти 6

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Надлъжно износване буталото на клапана

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Надлъжно износване на буталото на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Недостатъчна филтрация на горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Надлъжно износване на буталото на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Недостатъчна филтрация на горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата
 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата
 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лоша работа на двигателя
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Двигателно масло в горивната система
 • Лошо гориво
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

Дефекти 7

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лоша работа на двигателя
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Двигателно масло в горивната система
 • Лошо гориво
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя
 • Липса на мощност

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

Дефекти 8

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Корозия по филтриращия елемент и по иглата на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Корозия по филтриращия елемент
 • Корозия по иглата на дюзата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Корозия по филтриращия елемент и по иглата на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Корозия по филтриращия елемент
 • Корозия по иглата на дюзата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

Дефекти 9

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Частици във вътрешността на инжектора

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Проблемно стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Стоманени частици във вътрешността на инцектора

Възможна причина

 • Записва грешка

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Износване в леглото на съчмата на клапана

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Двигателят изгасва по време на движение
 • Голямо количество на излишното гориво

Симптоми

 • Износване в леглото на съчмата на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Износване в леглото на съчмата на клапана

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Двигателят изгасва по време на движение
 • Голямо количество на излишното гориво

Симптоми

 • Износване в леглото на съчмата на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

Промоционални цени за рециклирани дюзи EUI DELPHI тип А3/1 - 500 лв. бр. с ДДС

Публикувана в Промоции

Промоционални цени за контролиращ клапан за дюзи DELPHI (Control Valve) - 196 лв. бр.

Delphi Original

Ref № 9308 - 618C

Публикувана в Промоции

Промоционални цени за ремонт на дюзи (инжектори) DELPHI Common Rail  (CRi) - 260 лв. бр.

Публикувана в Промоции

"НН-Сервиз" ООД - Бош дизел център Ви предлага промоционални цени на BOSCH eXchange обменни рециклирани инжектори система Common Rail (CR) за автомобили Peugeot, Citroen, Lancia, Chevrolet и Fiat. Цена 505 лв.

Офертата е валидна до изчерпване на количествата.

Публикувана в Промоции

НН Сервиз ООД – Бош дизел център извършва следните услуги, свързани с ремонт на горивонагнетателни помпи (ГНП) Common Rail  BOSCH CP1, CP2 и CP3:

 • Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство;
 • Диагностика на Common Rail помпата на стенд;
 • Локализиране на повредата и разглобяване;
 • Подмяна на дефектиралите елементи на помпата;
 • Регулиране на стойностите на стенд;
 • Зацепване и центровка на помпата;
 • Доставка на ремонтирани Common Rail помпи в цялата страна;
 • Влагане на оригинални резервни части BOSCH.
НН Сервиз  ООД – Бош Дизел Център има сключен договор за експресна доставка на резервни части влагани в помпи BOSCH. Всички ремонтирани помпи в сервиза са с гаранция.

Отправете запитване

Отправете запитване за наличност или ремонт на Вашите инжектори, като попълните онлайн Формуляр за ремонт.

Полезна информация

Горивонагнетателни помпи (ГНП) Common Rail  BOSCH CP1, CP2 и CP3

Често срещани повреди

Често срещани повреди при двата модела помпи са:

 • корозия, която води до запушване на горивните канали;
 • образуване на нагар;
 • износване на движещите се елементи.

Причини за повредите

Най-често повредите са причинени от:

 • вода в горивото;
 • лошо гориво;
 • прекомерна употреба на биогориво;
 • недостатъчна или лоша филтрация на горивото поради използването на некачествен или неподходящ филтър;
 • некачествено извършен предишен ремонт.

Публикувана в ГНП - Common Rail CP1, CP2 и CP3

За извършването на диагностика на горивонагнетателни помпи (ГНП) Common Rail CP1, CP2 и CP3, "НН Сервиз" Бош Дизел Център разполага със стенд BOSCH EPS 815 за настройка и тестване, лицензиран софтуер, технологична екипировка BOSCH и високо квалифициран персонал. При диагностиката се анализират следните показатели:

 • прочита се паметта за самодиагностика;
 • проследяване на вътрешно налягане;
 • проверка на ел. клапан
 • подаване на гориво в различните режими на работа на горивонагнетателната Common Rail помпа;
 • проследяване промяната на температурата и оборотите в различните режими на работа на Common Rail помпата.

 

"НН Сервиз" ООД – Бош Дизел Център има сключен договор за експресна доставка на резервни части влагани в помпи BOSCH. Всички ремонтирани помпи в сервиза са с гаранция.

Характерно за технологията Common rail, е че генерирането на налягане и впръскването са отделни процеси. Помпа за високо налягане подава непрекъснато горивото в тръбата (рейла) независимо от оборотите на въртене на двигателя. За разлика от тях другите  дизелови системи за директно впръскване създават високо налягане на горивото за всеки процес на впръскване. С развитието на технологиите работното налягане непрекъснато се покачва. Така например Common Rail CP1 поддържа работно налягане от 1,350 бара, а CP3 1,600 бара.

Отправете запитване

Отправете запитване за наличност или ремонт на Вашите Common Rail ГНП, като попълните онлайн Формуляр за ремонт.

Публикувана в ГНП- Common Rail

Дизел сервиза "НН Сервиз" - Бош Дизел Център разполага с лицензиран софтуер, високо квалифициран персонал, изпитателен стенд BOSCH EPS 815, Bosch аксесоари към стенда както и Bosch Kit за Common Rail чрез които предлагане експертна диагностика на дюзи Common Rail. При диагностиката се анализират следните показатели:

 • проследяване на вътрешно налягане;
 • проверка на електромагнитен клапан
 • тест подаване на гориво в различните режими на работа на горивонагнетателната Common Rail дюзата;
 • проследяване промяната на температурата и оборотите в различните режими на работа на Common Rail дюзата.

 

"НН Сервиз" ООД – Бош Дизел Център има сключен договор за експресна доставка на резервни части влагани в помпи BOSCH. Всички ремонтирани помпи в сервиза са с гаранция.

 

Отправете запитване

Отправете запитване за наличност, диагностика, ремонт или рециклиране на Вашите Common Rail дюзи, като попълните онлайн Формуляр за ремонт.

Публикувана в Дюзи Bosch
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2

ПРОЕКТ BGО51PO001 2.3.03-0476 - „Безопасни условия на труд”

НН-Сервиз ООД /Bosch Diesel Center/

гр. София - 1528
ул. "Поручик Н. Бончев" № 10
GPS N 42° 40.633’; E 023° 24.215’

Статус Skype: NNSERVICE

e-mail E-mail: office@nnboschservice.com

Телефон Тел: +359 2 978 11 65;

Телефон Факс: +359 2 978 11 66;

Телефон GSM: +359 882 34 34 24;

Телефон GSM: +359 884 34 34 24

You are here Статии с етикет: Common Rail