NN BOSCH Service

Ремонт на Пиезо инжектори BOSCH по иновативна технология от KDiesel със специализирано оборудване BOSCH PIEZO INJECTOR RELOADER EQUIPMENT* (P. N. 0005089)

Заявете участието си в курса в удобно за Вас време!

Публикувана в Новини

Бъдете крачка пред конкуренцията и инвестирайте в повишаване  квалификацията на Вашите служители!

Заявете участието си в курс за обучение “Диагностика и ремонт на Common Rail инжектори BOSCH, DELPHI и DENSO със стенд CRITS 600 и специализирани инструменти KDiesel”, който ще се проведе от 03.02.2014 до 07.02.2014 година в "НН Сервиз" ООД в град София, ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 10.

Публикувана в Новини

Като сертифициран BOSCH Diesel Center,  "НН Сервиз" ООД  разполага с необходимaата сервизна техника, софтуер, обучен персонал и е упълномощен да разглежда гаранционни рекламации на Unit Pump (UP) за тежкотоварни автомобили.  Гаранционният срок на Unit Pump (UP) BOSCH е 12 месеца и важи при представяне на фактура или фискален бон за направената покупка. Комън рейл инжекторите както и техните съставни елементи като разпръсквачи, клапани, игли и др. спадат към специфичните продукти, които се проверяват в Германия. До получаване на становище (признаване или отхвърляне на гаранционна рекламация може да отнеме от 45 до 60 дни.) трудът и подмяната на тези елементи е за сметка на клиента. При отхвърляне на гаранционната рекламация, клиентът получава писмено становище от BOSCH.

Ако клиентът пожелае връщане на дюзи или техни елементи с отхвърлена рекламация, транспортните разходи от Германия са за негова сметка!

Не се приема гаранционна претенция, когато дефектът се дължи на нарушени предписания за работа, обслужване или монтаж, неподходящо или нецелесъобразно приложение, неправилно третиране или естествено износване, както и предприети от трети лица въздействия. За дефект в материала или производствен дефект, възникнал на модифицирани от трета страна BOSCH- продукти (напр. преустройване от бензин на втечнен газ, тунинг за спортни цели), ние не поемаме принципно никаква гаранция, също и в рамките на гаранционния срок.
BOSCH

Условия за гаранционни рекламации на Unit Pump BOSCH за тежкотоварни автомобили

 Unit Pump (UP) за тежкотоварни автомобили :: Пренатягане на свързващата гайка

Оплакване

 • Теч от помпата

Симптоми

 • Теч на гориво
 • Теч през пукнатините при високо налягане

Възможна причина

 • Пренатягане на свързващата гайка

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Unit Pump (UP) за тежкотоварни автомобили :: Повреда при ел. свързване на помпата и пукнатини по електромагнитния клапан

Оплакване

 • Лоша работа на двигателя
 • Двигателят не пали

Симптоми

 • Повреда при ел. свързване на помпата
 • Пукнатини по електромагнитния клапан

Възможна причина

 • Повреда по време на монтаж или поддръжка

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Unit Pump (UP) за тежкотоварни автомобили :: Повреден (прищипан) О-пръстен

Оплакване

 • Теч от помпата
Симптоми
 • Повреден (прищипан) О-пръстен

Възможна причина

 • Грешка по време на монтаж

Гаранция: Производствен дефект. Приема се рекламация.

 Unit Pump (UP) за тежкотоварни автомобили :: Повреден (прищипан) О-пръстен

Оплакване

 • Теч от помпата

Симптоми

 • Повреден (прищипан) О-пръстен

Възможна причина

 • Грешка по време на монтажа на помпата

Гаранция: Производствен дефект. Приема се рекламация.

 Unit Pump (UP) за тежкотоварни автомобили :: Блокирал / износен ексцентрик

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим

Симптоми

 • Блокирал / износен ексцентрик

Възможна причина

 • Лошо смазване
 • Счупване със сила

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект.

 Unit Pump (UP) за тежкотоварни автомобили :: Повредено помпено бутало

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим

Симптоми

 • Повредено (надрано) помпено бутало

Възможна причина

 • Лошо гориво
 • Лоши смазочни свойства на горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект.

 Unit Pump (UP) за тежкотоварни автомобили :: Повреди в буталото (счупено бутало)

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим

Симптоми

 • Повреди в буталото
 • Разбито (счупено) бутало

Възможна причина

 • Повреда поради неправилен монтаж на ролковия повдигач
 • Лошо смазване

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект.

Като сертифициран BOSCH Diesel Center,  "НН Сервиз" ООД  разполага с необходимaата сервизна техника, софтуер, обучен персонал и е упълномощен да разглежда гаранционни рекламации на Common Rail Injector CRI/CRIN влагани в леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили. Гаранционният срок на Common Rail Injector CRI/CRIN е 12 месеца и важи при представяне на фактура или фискален бон за направената покупка. Комън рейл инжекторите както и техните съставни елементи като разпръсквачи, клапани, игли и др. спадат към специфичните продукти, които се проверяват в Германия. До получаване на становище (признаване или отхвърляне на гаранционна рекламация може да отнеме от 45 до 60 дни.) трудът и подмяната на тези елементи е за сметка на клиента. При отхвърляне на гаранционната рекламация, клиентът получава писмено становище от BOSCH.

Ако клиентът пожелае връщане на дюзи или техни елементи с отхвърлена рекламация, транспортните разходи от Германия са за негова сметка!

Не се приема гаранционна претенция, когато дефектът се дължи на нарушени предписания за работа, обслужване или монтаж, неподходящо или нецелесъобразно приложение, неправилно третиране или естествено износване, както и предприети от трети лица въздействия. За дефект в материала или производствен дефект, възникнал на модифицирани от трета страна BOSCH- продукти (напр. преустройване от бензин на втечнен газ, тунинг за спортни цели), ние не поемаме принципно никаква гаранция, също и в рамките на гаранционния срок.
BOSCH

Условия за гаранционни рекламации на Common Rail Injector CRI/CRIN за леки и тежкотоварни автомобили

Дефекти 1

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Нагар по външната страна на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим

Симптоми

 • Нагар върху външната страна на инжектора

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • Дифтунгата не уплътнява
 • Неправилно затягане при монтаж

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Нагар по дюзата и деформирана дифтунга

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим

Симптоми

 • Нагар върху външната страна на инжектора
 • Деформация на уплътнителния пръстен от едната страна

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • Дифтунгата не уплътнява
 • Неправилно затягане при монтаж

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Нагар по дюзата и деформирана дифтунга

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим
Симптоми
 • Нагар върху външната страна на инжектора
 • Изтичане на газ

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • Дифтунгата не уплътнява

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Неправилно монтиране на инжектора. Дифтунгата не уплътнява

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим

Симптоми

 • Нагар върху външната страна на инжектора

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • Дифтунгата не уплътнява
 • Неправилно избрана дифтунга

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Едностранно изгаряне на и сплескване на дифтунгата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Черен дим

Симптоми

 • Изгаряне от една страна на медния пръстен (дифтунгата)
 • Сплескана подложна шайба (дифтунга)

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане или усукване)
 • Неправилен избор на уплътнителна подложна шайба

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 

Дефекти 2

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Нагар по върха на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Остатъчно изгаряне при което се отлага нагар по върха на дюзата

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Маслото във всмукателната система
 • Неподходящо масло
 • Биодизел

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди на разпръсквача. Нагар по върха на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощностНеравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди на разпръсквача
 • Прогаряне на отворите на разпръсквача
 • Образуване на нагар по разпъсквача на дюзата

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система
 • Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Прогаряне отворите на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Прогаряне на отворите на разпръсквача

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система
 • Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен връх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Разтопен връх на разпръсквача

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система
 • Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Разтопен връх на разпръсквача
 • Алуминиеви отлагания по дюзата (инжектора)

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 

Дефекти 3

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Разтопен връх на разпръсквача
 • Алуминиеви отлагания по дюзата (инжектора)

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Алуминиеви отлагания по върха на разпръсквача

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Алуминиеви отлагания по дюзата (инжектора)

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Алуминиеви отлагания по върха на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Алуминиеви отлагания по дюзата (инжектора)

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Нагар по разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Нагар по разпръсквача на инжектора
 • Синьо потъмняване на разпръсквача

Възможна причина

 • Тунинг на автомобила
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система Неподходящо масло

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Намален диаметър на отворите на разпръсквача

Оплакване

 • Липса на мощност на автомобила

Симптоми

 • Намален диаметър на отворите на разпръсквача

Възможна причина

 • Неправилно почистване на инжектора (Механично, телена четка)

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 

Дефекти 4

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Неправилно почистване на инжектора. Следи от четка по тялото на разпръсквача и гайката

Оплакване

 • Липса на мощност на автомобила

Симптоми

 • Механични повреди на инжектора

Възможна причина

 • Неправилно почистване на инжектора. Следи от четка по тялото на разпръсквача и гайката

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Механични повреди на инжектора причинени от външни частици в горивната камера

Оплакване

 • Липса на мощност на автомобила

Симптоми

 • Механични повреди на инжектора

Възможна причина

 • Външни частици в горивната камера

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Запушени отвори на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Проблем при стартиране на автомобила

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Запушване на отворите на разпръсквача

Възможна причина

 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система
 • Неподходящо масло
 • Биодизел

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх, счупена игла на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Проблем при стартиране на автомобила

Симптоми

 • Термични повреди (прегряване)
 • Счупена игла на дюзата
 • Разтопена игла на във върха на разпръсквача

Възможна причина

 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото
 • Наличие на масло във всмукателната система
 • Неподходящо масло
 • Биодизел

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Едностранно износване на иглата на разпръсквача

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • ултрафинни прахови частици в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 

Дефекти 5

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Едностранно износване на иглата на разпръсквача

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • ултрафинни прахови частици в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Едностранно износване на иглата на разпръсквача

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • ултрафинни прахови частици в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Едностранно износване на иглата на разпръсквача

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Едностранно износване на иглата на разпръсквача съчетано с деформация на уплътнителния пръстен от едната страна

Възможна причина

 • Неправилно монтиране на дюзата (презатягане/усукване)
 • ултрафинни прахови частици в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Надлъжно износване буталото на клапана

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Надлъжно износване на буталото на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Недостатъчна филтрация на горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Надлъжно износване буталото на клапана

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Надлъжно износване на буталото на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Недостатъчна филтрация на горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

Дефекти 6

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Надлъжно износване буталото на клапана

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Надлъжно износване на буталото на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Недостатъчна филтрация на горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Надлъжно износване на буталото на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Недостатъчна филтрация на горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата
 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата
 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Разтопен върх на разпръсквача на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лоша работа на двигателя
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Двигателно масло в горивната система
 • Лошо гориво
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

Дефекти 7

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Термични повреди. Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лоша работа на двигателя
 • Шумна работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Двигателно масло в горивната система
 • Лошо гориво
 • Неподходящи съставки (добавки) в горивото

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя
 • Липса на мощност

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

Дефекти 8

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Външни отлагания по CRI
 • Отлагания по буталото на клапана и по иглата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Корозия по филтриращия елемент и по иглата на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Корозия по филтриращия елемент
 • Корозия по иглата на дюзата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Корозия по филтриращия елемент и по иглата на дюзата

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Корозия по филтриращия елемент
 • Корозия по иглата на дюзата

Възможна причина

 • Вода в горивото
 • Лошо гориво
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

Дефекти 9

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Частици във вътрешността на инжектора

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Проблемно стартиране на двигателя
 • Лоша работа на двигателя

Симптоми

 • Стоманени частици във вътрешността на инцектора

Възможна причина

 • Записва грешка

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Износване в леглото на съчмата на клапана

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Двигателят изгасва по време на движение
 • Голямо количество на излишното гориво

Симптоми

 • Износване в леглото на съчмата на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

 Common Rail Injector за леки и тежкотоварни автомобили :: Износване в леглото на съчмата на клапана

Оплакване

 • Липса на мощност
 • Лошо стартиране на двигателя
 • Неравномерна работа (прекъсване) на празен ход
 • Двигателят изгасва по време на движение
 • Голямо количество на излишното гориво

Симптоми

 • Износване в леглото на съчмата на клапана

Възможна причина

 • Лошо гориво (абразивни частици в горивото)
 • Лоша филтрация, неправилно подбран филтър или нередовна смяна на филтъра

Гаранция: Неоснователна рекламация. Не е дефект в материала или производствен дефект

НН Сервиз ООД – Бош дизел център извършва следните услуги, свързани с ремонт на горивонагнетателни помпи (ГНП) Common Rail  BOSCH CP1, CP2 и CP3:

 • Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство;
 • Диагностика на Common Rail помпата на стенд;
 • Локализиране на повредата и разглобяване;
 • Подмяна на дефектиралите елементи на помпата;
 • Регулиране на стойностите на стенд;
 • Зацепване и центровка на помпата;
 • Доставка на ремонтирани Common Rail помпи в цялата страна;
 • Влагане на оригинални резервни части BOSCH.
НН Сервиз  ООД – Бош Дизел Център има сключен договор за експресна доставка на резервни части влагани в помпи BOSCH. Всички ремонтирани помпи в сервиза са с гаранция.

Отправете запитване

Отправете запитване за наличност или ремонт на Вашите инжектори, като попълните онлайн Формуляр за ремонт.

Полезна информация

Горивонагнетателни помпи (ГНП) Common Rail  BOSCH CP1, CP2 и CP3

Често срещани повреди

Често срещани повреди при двата модела помпи са:

 • корозия, която води до запушване на горивните канали;
 • образуване на нагар;
 • износване на движещите се елементи.

Причини за повредите

Най-често повредите са причинени от:

 • вода в горивото;
 • лошо гориво;
 • прекомерна употреба на биогориво;
 • недостатъчна или лоша филтрация на горивото поради използването на некачествен или неподходящ филтър;
 • некачествено извършен предишен ремонт.

Публикувана в ГНП - Common Rail CP1, CP2 и CP3

Формуляр за ремонт"НН Сервиз" ООД - Бош дизел център работи с всички куриери в България. Може да ни изпратите Вашето ГНП за диагностика и ремонт чрез предпочитания от Вас куриер. Добра практика е преди това да попълните онлайн Формуляр за ремонт или свалете документа на Вашия компютър, попълнете го и приложете принтирано копие към колетната пратка.

Когато получим ГНП-то наш специалист ще извърши диагностика и ще Ви  информира какви ремонти и на каква стойност е необходимо да бъдат извършени. Отремонтираната помпа ще бъде изпратена чрез наложен платеж на посочения от Вас адрес.

Куриерските разходи са за сметка на клиента.

 

Публикувана в Често задавани въпроси

НН Сервиз ООД – Бош дизел център извършва следните услуги, свързани с ремонт на роторни електромеханични горивонагнетателни помпи (ГНП)  VE-EDC, VP29, VP30 и VP44.

 • Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство;
 • Диагностика на електромеханични роторни ГНП на стенд;
 • Локализиране на повредата и разглобяване;
 • Ремонт на електронния блок;
 • Подмяна на дефектиралите части и компоненти на помпата;
 • Адаптиране на имобилайзера, извличане на пин-код и програмиране на помпи с управляващ блок. Регулиране на стойностите на стенд;
 • Зацепване и центровка на помпата;
 • Доставка на ремонтирани електромеханични роторни ГНП в цялата страна;
 • Влагане на оригинални резервни части BOSCH.
НН Сервиз  ООД – Бош Дизел Център има сключен договор за експресна доставка на резервни части влагани в помпи BOSCH. Всички ремонтирани помпи в сервиза са с гаранция.

Отправете запитване

Отправете запитване за наличност или ремонт на Вашите електромеханични ГНП, като попълните онлайн Формуляр за ремонт.

Полезна информация

BOSCH VE-EDC,VP-29, VP-30 и VP-44, представляват дизелови горивонагнетателни помпи (ГНП) с радиално разположени помпени елементи (бутала) и блок с електронно управление.
 

Често срещани повреди

Често срещани повреди при двата модела помпи са:

 • корозия, която води до запушване на горивните канали;
 • износване на движещите се елементи.

Причини за повредите

Най-често повредите са причинени от:

 • вода в горивото;
 • лошо гориво;
 • прекомерна употреба на биогориво;
 • недостатъчна или лоша филтрация на горивото поради използването на некачествен или неподходящ филтър;
 • некачествено извършен предишен ремонт.

За извършването на диагностика на роторни електромеханични горивонагнетателни помпи (ГНП)  VE-EDC, VP29, VP30 и VP44 Fuel Pum, "НН Сервиз" Бош Дизел Център разполага със стенд BOSCH EPS 815, лицензиран софтуер, технологична екипировка BOSCH и високо квалифициран персонал. При диагностиката се анализират следните показатели:

 • прочита се паметта за самодиагностика;
 • измервания за вътрешно късо съединение в електронния блок;
 • проследяване на вътрешно налягане;
 • подаване на гориво в различните режими на работа на горивонагнетателната помпа;
 • проследяване промяната на температурата и оборотите в различните режими на работа на помпата.

 

 

"НН Сервиз" ООД – Бош Дизел Център има сключен договор за експресна доставка на резервни части влагани в помпи BOSCH. Всички ремонтирани помпи в сервиза са с гаранция.

Отправете запитване

Отправете запитване за наличност или ремонт на Вашите роторни електромеханични ГНП, като попълните онлайн Формуляр за ремонт.

 

"НН Сервиз" - Бош Дизел Център предлага на своите клиенти диагностика и ремонт на механични дюзи BOSCH.

 

"НН Сервиз" ООД – Бош Дизел Център има сключен договор за експресна доставка на резервни части влагани в помпи BOSCH. Всички ремонтирани помпи в сервиза са с гаранция.

 

Отправете запитване

Отправете запитване за наличност, диагностика, ремонт или рециклиране на Вашите Common Rail дюзи, като попълните онлайн Формуляр за ремонт.

Публикувана в Дюзи Bosch

Дизел сервиза "НН Сервиз" - Бош Дизел Център разполага с лицензиран софтуер, високо квалифициран персонал, изпитателен стенд BOSCH EPS 815, Bosch аксесоари към стенда както и Bosch Kit за Common Rail чрез които предлагане експертна диагностика на дюзи Common Rail. При диагностиката се анализират следните показатели:

 • проследяване на вътрешно налягане;
 • проверка на електромагнитен клапан
 • тест подаване на гориво в различните режими на работа на горивонагнетателната Common Rail дюзата;
 • проследяване промяната на температурата и оборотите в различните режими на работа на Common Rail дюзата.

 

"НН Сервиз" ООД – Бош Дизел Център има сключен договор за експресна доставка на резервни части влагани в помпи BOSCH. Всички ремонтирани помпи в сервиза са с гаранция.

 

Отправете запитване

Отправете запитване за наличност, диагностика, ремонт или рециклиране на Вашите Common Rail дюзи, като попълните онлайн Формуляр за ремонт.

Публикувана в Дюзи Bosch
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>
Страница 1 от 3

ПРОЕКТ BGО51PO001 2.3.03-0476 - „Безопасни условия на труд”

НН-Сервиз ООД /Bosch Diesel Center/

гр. София - 1528
ул. "Поручик Н. Бончев" № 10
GPS N 42° 40.633’; E 023° 24.215’

Статус Skype: NNSERVICE

e-mail E-mail: office@nnboschservice.com

Телефон Тел: +359 2 978 11 65;

Телефон Факс: +359 2 978 11 66;

Телефон GSM: +359 882 34 34 24;

Телефон GSM: +359 884 34 34 24

You are here Статии с етикет: BOSCH